Xe điện Khiêm Huyền CS1

Xe điện Khiêm Huyền CS1
Địa chỉ: 6 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0988880705/0911654686
← Bài trước