Xe điện Đức Mạnh

Xe điện Đức Mạnh
Địa chỉ: Số 371, Nguyễn Tất Thành,Cư Jút, tỉnh Đắk Nông