Danh sách cửa hàng Phú Thọ

Xe điện Thủy Tuyến

Điện thoại: 989585774Địa chỉ: Khu 4 Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ 

Xe điện Trường Sơn

Điện thoại: 0971026364/0942033263Địa chỉ: Khu 9 TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ 

Xe điện Hải Cúc

Điện thoại: 912552268Địa chỉ: SN66 Phố Ba Mỏ, TT Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Xe điện Dũng Loan

Điện thoại: 972693237Địa chỉ: Khu Phố Cốc, xã Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ

Xe điện Duy Hùng

Điện thoại: 968963472Địa chỉ: CS1: Số 2400-2402 ĐL Hùng Vương – VT – PT CS2: Khu rựng mận- TT. Phong Châu – Phù Ninh – PT CS3:Tổ 3 phường Phú An...

Xe điện Toàn Anh

Điện thoại: 964733886Địa chỉ: Khu 4 TT Thanh Thủy,Thanh Thủy, Phú Thọ