Danh sách cửa hàng Vĩnh Phúc

Xe điện 88

Địa chỉ: Phố mới, thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xe điện Xuân Hoàn

Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên, Thôn Trung, Xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

Xe điện Sáu Thuận

Địa chỉ: TDP Phú Thượng, TT Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Xe đạp điện Thanh Lan

Địa chỉ: 20 đường Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Xe điện Tân Phát

Địa chỉ: Ngã tư Đại Đồng, Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc