Xe điện Chí Khanh

Xe điện Chí Khanh
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng
Điện thoại: 0974428596
 
 
← Bài trước Bài sau →